Àrees

Jordi Magriñà

Àrea de Formació

Carles Xavier Pons

Àrea d’Entitats

Marina Simó, JM Silvestre, Iñigo Soteras

Seguretat

Antoni Massagué

Àrea Esportiva

Josep Casanovas

Àrea de Territori

Joan Huertos

Àrea d’Excursionisme

Ramon Rodríguez

Àrea Inclusiva